TRE  SOCKOR

för en värld där variationer behövs och olikheter välkomnas...

Tre Sockor står för värdegrund ”allas lika värde”. Genom att skapa verktyg för att jobba mot en inkluderande värld med genuina mänskliga värderingar i grunden bidrar vi till ett starkt och hållbart samhälle där variationer behövs och olikheter välkomnas!

Tre Sockor har till syfte att samla kunskap, erfarenheter och storys och generera verktyg för att jobba mot ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Verktyg: samtal, workshops, föreläsningar, onlinekurser, produkter, kunskapsspridning, storytelling.

Målet är ett starkare, mer hållbart och inkluderande samhälle.

Utifrån Globala mål: bidrar till en hållbar värld genom att jobba med fokus på delmål till Globala mål nr 3,4,5,8,10,16. Läs mer på www.globalamalen.se