TRE  SOCKOR

för en värld där variationer behövs och olikheter välkomnas...

UDDAMEMO - för allas lika värde!

Tre Sockor står för värdegrund ”allas lika värde”. Genom att skapa verktyg för att jobba mot en inkluderande värld med genuina mänskliga värderingar i grunden bidrar vi till ett starkt och hållbart samhälle där variationer behövs och olikheter välkomnas!

Tre Sockor har till syfte att samla kunskap, erfarenheter och storys och generera stöd i form av olika verktyg för att jobba mot ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Verktyg: samtal, workshops, föreläsningar, onlinekurser, produkter, kunskapsspridning, storytelling.

Målet är ett starkare, mer hållbart och inkluderande samhälle.

Utifrån Globala mål: bidrar till en hållbar värld genom att jobba med fokus på delmål till Globala mål nr 3,4,5,8,10,16. Läs mer på www.globalamalen.se